1. База знань
 2. Звіти
 3. Звіти з продажу товарів

Звіти з продажу товарів

Продажі по товарах

Звіт формується тільки за документами продажу.

Що показує?

Звіт показує ефективність продажів товарів і товарних груп.

Під час продажу комплекту товари складу фіксуються в підсумковому документі як самостійні одиниці та відображаються в цьому звіті

Тут відображається:

  1. Виручка – сума продажів товарів без урахування повернень
  2. Прибуток – валовий прибуток. Розраховується як різниця між виручкою і собівартістю проданих товарів. 
  3. Собівартість продажів – сума собівартостей проданих товарів. 
  4. Продажі – кількість документів продажів.
  5. Продано – кількість одиниць проданого товару.
  6. Рентабельність – відношення прибутку до собівартості. 
  7. Маржинальність – відношення прибутку до виручки.

Фільтри:

  • Період звіту.
  • Відображення. Показувати групи або тільки товари.
  • Тип. Товари або послуги.
  • Контрагент. Фільтр за покупцями.
  • Магазин. Фільтр за точками продажів.

Продажі за категоріями

Звіт формується тільки за документами продажу.

Що показує?

Звіт показує ефективність продажів категорій.

Увага! Оскільки товарам можна одночасно присвоювати кілька категорій, у звітіпродаж таких товарів буде враховуватися в рядках кожної категорії. У цьому разіпідсумкові значення неточні. 

Тут відображається:

  1. Виручка – сума продажів товарів категорії без урахування повернень.
  2. Прибуток – валовий прибуток. Розраховується як різниця між виручкою і собівартістю проданих товарів однієї категорії.
  3. Собівартість продажів – сума собівартостей проданих товарів однієї категорії. 
  4. Продажі – кількість документів продажів. 
  5. Продано – кількість одиниць проданого товару однієї категорії. 
  6. Рентабельність – відношення прибутку до собівартості. 
  7.  Маржинальність – відношення прибутку до виручки.

Фільтри:

  • Період звіту.
  • Тип. Товари або послуги.
  • Контрагент. Фільтр за покупцями.
  • Магазин. Фільтр за точками продажів.

Продажі по комплектах

Звіт формується тільки за документами продажу.

Що показує?

Звіт показує ефективність продажів комплектів.

Тут відображається:

  1. Виручка – сума продажів товарів без урахування повернень.
  2.  Продажі – кількість документів продажів.
  3. Середня ціна – відношення виручки до кількості проданих комплектів. 
  4. Продано – кількість одиниць проданих комплектів. 

Фільтри:

 • Період звіту.
 • Контрагент. Фільтр за покупцями.
 • Магазин. Фільтр за точками продажів.
Updated on 25.08.2023

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment